• قدرت موتور
  • 1200W
  • 1400W
  • 1600W
  • 1700 وات
  • 1700W
  • 1800W
  • 2000w
  • 2200W
  • 650W
  • 700W
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها بوش
بوش مارکت

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO5IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

5,346,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4 جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO4 بوش

گارانتی : بوش سرویس

4,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR جاروبرقی بوش مدل: BGL8PRO3IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

4,686,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D جاروبرقی بوش مدل: BGL8SIL59D بوش

گارانتی : بوش سرویس

4,488,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR جاروبرقی بوش مدل: BGL82294IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

4,356,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL82030IR جاروبرقی بوش مدل: BGL82030IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

3,432,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS4UGOLD2 جاروبرقی بوش مدل: BGS4UGOLD2 بوش

گارانتی : بوش سرویس

2,772,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BCH6ATH25 جاروبرقی بوش مدل: BCH6ATH25 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGC1U1700 جاروبرقی بوش مدل: BGC1U1700 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL7200 جاروبرقی بوش مدل: BGL7200 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL72234 جاروبرقی بوش مدل: BGL72234 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL72294 جاروبرقی بوش مدل: BGL72294 بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL81800IR جاروبرقی بوش مدل: BGL81800IR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR جاروبرقی بوش مدل: BGL8GOLDIR بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66B جاروبرقی بوش مدل: BGS5SIL66B بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66C جاروبرقی بوش مدل: BGS5SIL66C بوش

گارانتی : بوش سرویس

مقایسه
به زودی