انتخاب برند:
همه برندها بوش
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI02M 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI02M

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI02M

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 16,236,000 تومان

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68TI02B 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68TI02B

BOSCH Dishwasher Model SMS68TI02B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 15,840,000 تومان

میزان صدا 40db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW02M 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW02M

BOSCH Dishwasher Model SMS88TW02M

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 15,708,000 تومان

میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW01M 14P


مقایسه
موجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW01M

BOSCH Dishwasher Model SMS88TW01M

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 15,048,000 تومان

میزان صدا 40db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01M 14P


مقایسه
موجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01M

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI01M

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,784,000 تومان

میزان صدا 40db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68TW02B 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68TW02B

BOSCH Dishwasher Model SMS68TW02B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,652,000 تومان

میزان صدا 40db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67TI02B 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67TI02B

BOSCH Dishwasher Model SMS67TI02B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,520,000 تومان

میزان صدا 42db
نوع موتور موتور فوق ساکت با عمر طولانی
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67TW02B 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67TW02B

BOSCH Dishwasher Model SMS67TW02B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,124,000 تومان

میزان صدا 42db
نوع موتور موتور فوق ساکت با عمر طولانی
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67MI01B 13P


مقایسه
موجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67MI01B

BOSCH Dishwasher Model SMS67MI01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 13,464,000 تومان

میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67MW01B 14P


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS67MW01B

BOSCH Dishwasher Model SMS67MW01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 13,068,000 تومان

میزان صدا 42db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MI01B 14P


مقایسه
موجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MI01B

BOSCH Dishwasher Model SMS46MI01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 12,005,400 تومان

میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MW01B 14P


مقایسه
موجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MW01B

BOSCH Dishwasher Model SMS46MW01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 11,581,680 تومان

میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS45II01B 13P


مقایسه
موجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS45II01B

BOSCH Dishwasher Model SMS45II01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 10,977,120 تومان

میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS45IW01B 13P


مقایسه
موجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS45IW01B

BOSCH Dishwasher Model SMS45IW01B

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 10,406,880 تومان

میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل MSM7700


مقایسه
موجود
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل MSM7700

BOSCH Dishwasher Model MSM7700

گارانتی : سیهاوی

قیمت نهایی: 360,000 تومان

قدرت 750 وات
رنگ آبی
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E02IR 12p


مقایسه
به زودی
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS50E02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03T 13P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03T

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI03T

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR 13P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS69M08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR 13P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS69M02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18IR 14P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18IR

BOSCH Dishwasher Model SMS69M18IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 38db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12IR 14P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12IR

BOSCH Dishwasher Model SMS69M12IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 38db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS68M08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 44db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M02IR 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68M02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS68M02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 44db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR 13P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS53M08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M02IR 13P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS53M02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS53M02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M08IR 13P


مقایسه
ناموجود
+A
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS58M08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M02IR 13P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58M02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS58M02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E08IR 12p


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50E08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS50E08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C08IR 12p


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C08IR

BOSCH Dishwasher Model SMS40C08IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 48db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C02IR 12p


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C02IR

BOSCH Dishwasher Model SMS40C02IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 48db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E28IR 6P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E28IR

BOSCH Dishwasher Model SKS62E28IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 48db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22IR 6P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22IR

BOSCH Dishwasher Model SKS62E22IR

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 48db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS51E28EU 6P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS51E28EU

BOSCH Dishwasher Model SKS51E28EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 48db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22EU 6P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22EU

BOSCH Dishwasher Model SKS62E22EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 48db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46CW01E 13P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46CW01E

BOSCH Dishwasher Model SMS46CW01E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 46db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS63N22EU 13P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS63N22EU

BOSCH Dishwasher Model SMS63N22EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69N92EU 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69N92EU

BOSCH Dishwasher Model SMS69N92EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 42db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW02E 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW02E

BOSCH Dishwasher Model SMS88TW02E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 42db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68MW02E 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68MW02E

BOSCH Dishwasher Model SMS68MW02E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 42db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MW03E 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MW03E

BOSCH Dishwasher Model SMS46MW03E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58P12EU 13P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58P12EU

BOSCH Dishwasher Model SMS58P12EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18 13P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M18

BOSCH Dishwasher Model SMS69M18

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW05E 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TW05E

BOSCH Dishwasher Model SMS88TW05E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 40db
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01E 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01E

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI01E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 40db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03E 13P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI03E

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI03E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI26E 13P


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI26E

BOSCH Dishwasher Model SMS88TI26E

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 42db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68N22EU 14P


مقایسه
ناموجود
A++
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68N22EU

BOSCH Dishwasher Model SMS68N22EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69P28EU 13P


مقایسه
ناموجود
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69P28EU

BOSCH Dishwasher Model SMS69P28EU

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12 14P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS69M12

BOSCH Dishwasher Model SMS69M12

گارانتی : سیهاوی

میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46GI01B 12P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46GI01B

BOSCH Dishwasher Model SMS46GI01B

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46GW01B 12P


مقایسه
ناموجود
A+
بوش

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46GW01B

BOSCH Dishwasher Model SMS46GW01B

گارانتی : بوش سرویس

میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر