انتخاب برند:
همه برندها بوش
ترتیب قیمت:
چاپ
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL8PRO5IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 5,346,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 13 متر
گنجایش مخزن 5L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL8PRO4

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 4,950,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 15 متر
گنجایش مخزن 5L
میزان صدا 74db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL8PRO3IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 4,686,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 13 متر
گنجایش مخزن 5L
میزان صدا 75 دسي بل
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL8SIL59D

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 4,488,000 تومان

نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 15 متر
گنجایش مخزن 5L
میزان صدا 59 دسي بل
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR

مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL82294IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 4,356,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 12 متر
گنجایش مخزن 5 ليتر
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL82030IR


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL82030IR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL82030IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 3,432,000 تومان

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
گنجایش مخزن 5L
میزان صدا 75db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGS4UGOLD2


مقایسه
موجود
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGS4UGOLD2

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGS4UGOLD2

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 2,772,000 تومان

نوع جاروبرقی مخزنی
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 7.2M
میزان صدا 73db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BCH6ATH25

مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BCH6ATH25

BOSCH Vacuum Cleaner Model BCH6ATH25

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی جارو شارژی
گنجایش مخزن 0.9 ليتر
میزان صدا 72db
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGC1U1700


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGC1U1700

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGC1U1700

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی مخزنی
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
گنجایش مخزن 1.4 ليتر
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL7200


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL7200

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL7200

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی قابل شستشو برای گاز خروجی تمیز
طول کابل 12 متر
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL72234


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL72234

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL72234

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 12 متر
گنجایش مخزن 5 ليتر
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL72294

مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL72294

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL72294

گارانتی : بوش سرویس

اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL81800IR


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL81800IR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL81800IR

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی کیسه ای
نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 12 متر
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGL8GOLDIR

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی کیسه ای
طول کابل 12 متر
گنجایش مخزن 5L
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66B


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66B

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGS5SIL66B

گارانتی : بوش سرویس

نوع فیلتر فیلتر بهداشتی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 3 لیتر
میزان صدا 66 دسي بل
اطلاعات بیشتر
جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66C


مقایسه
به زودی
بوش

جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66C

BOSCH Vacuum Cleaner Model BGS5SIL66C

گارانتی : بوش سرویس

نوع جاروبرقی مخزنی
طول کابل 8m
گنجایش مخزن 3 لیتر
میزان صدا 66 دسي بل
اطلاعات بیشتر